STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Số: 128/PGDĐT 19/09/2018 Tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019
52 Số: 58/KH-PGDĐT 19/09/2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về công tác pháp chế
53 Số: 126/PGDĐT 18/09/2018 Tổ chức dạy thêm học thêm năm học 2018 - 2019
54 Số: 115/QĐ-PGDĐT; Số: 57/K 18/09/2018 Quyết định và kế hoạch kiểm tra năm học 2018 - 2019
55 Số: 120/PGDĐT 12/09/2018 Hướng dẫn công tác CNKH, SKKN năm học 2018 - 2019
56 Số: 118/PGDĐT-GDP9 12/09/2018 Hướng dẫn triển khai môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019
57 Số: 56/GM-PGDĐT 12/09/2018 Giấy mời họp Hiệu trưởng đầu năm
58 Số: 115/PGDĐT 07/09/2018 Hướng dẫn thực hiện thư viện trong trường học
59 Số: 1336/SGDĐT-KHTC 06/09/2018 Hướng dẫn các khoản thu năm học 2018 - 2019
60 Số: 1289/SGDĐT-VP 28/08/2018 HD khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019
61 Số: 1309/SGDĐT- CTTT 31/08/2018 Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về ATGT trong trường học
62 Số: 606/TB-UBND 31/08/2018 Phân công tham dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
63 Số: 941/UBND-VP 16/08/2018 Nâng cao chất lượng khuyễn học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập
64 Số: 1251/SGDĐT-CTTT 20/08/2018 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT
65 Số: 1289/SGDĐT-VP 28/08/2018 Hướng dẫn khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019
66 Số: 52/GM-PGDĐT 28/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 bậc mầm non
67 Số: 51/GM-PGDĐT 28/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp TH
68 Số: 110/PGDĐT 28/08/2018 Rà soát lại đường truyền internet và tập huấn phần mềm Smas 3.0
69 Số: /BC-PGD 16/08/2018 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018
70 Số: 2180, 2181.... 16/08/2018 Thông báo, Qyết định, Kế hoạch tuyển đặc cách viên chức Mầm non và Tiểu học
71 Số: 109/PGDĐT 17/08/2018 Triển khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo
72 Số: 196/GM-UBND 17/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
73 Số:108 /BC-PGDĐT 17/08/2018 Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học"
74 Số: 139/GM-UBND 14/08/2018 Họp bàn công tác tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học và một số nội dung chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019
75 Số: 02/BCĐ-PCGD, XM 13/08/2018 Hướng dẫn công tác PCGD, XMC năm 2018
76 Số: 898/KH-UBND 10/08/2018 Kế hoạch hoạt động Y tế trường học, phòng chống bạo lực học đường năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
77 Số: 38/KH-PGDĐT 03/08/2018 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ CB, GV hè 2018
78 Số: 683-TB/TU 30/07/2018 Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy về kết quả rà soát việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu
79 Số: 1158/SGDĐT-GDPT 01/08/2018 Hướng dẫn công tác viết SKKN, đề tài NCKH năm học 2018 - 2019
80 Số: 96/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
81 Số: 2315/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019
82 Số: 1128/SGDĐT-TCKH 26/07/2018 Vận động đóng góp các khoản thu năm học 2018 - 2019
83 Số: 89/PGDĐT-TCCB 20/06/2018 Duyệt quỹ tiền lương có đến 01/07/2018
84 Số: 860/SGDĐT-VP 11/06/2018 Đấy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
85 Số: 83/PGDĐT-THCS 11/06/2018 Báo cáo thực hiện công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018...
86 Số: 81/TCCB-PGDĐT 28/05/2018 Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuổi năm học 2017 - 2018
87 Số: 79 /PGDĐT 23/05/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ cuối năm học2017-2018 và công tác hè năm 2018
88 Số: 25 /KH-PGDĐT 14/05/2018 Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
89 Số: 27 /GM-PGDĐT 15/05/2018 Giấy mời họp hiệu trưởng
90 Số: 69/PGDĐT 09/05/2018 Hoàn thành công tác tự đánh giá các trường học
91 Số: 65/PGDĐT-TCCB 08/05/2018 Duyệt nâng lương quý II năm 2018
92 Số: 63/ PGDĐT 04/05/2018 Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018
93 Số: 64/PGDĐT 04/05/2018 Phòng ngừa, ngăn chặn truyền bá đạo trái phép trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
94 Số: 55/PGDĐT; Số:17 /KH-PG 17/04/2018 Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (CV; KH)
95 Số: 52/PGDĐT 17/04/2018 Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
96 Số: 887/QĐ-QBND 09/04/2018 Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức....
97 Số: 50 /PGDĐT 12/04/2018 Họp rà soát, đánh giá thực trạng việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu
98 Số: l08/TB-UBND 10/04/2018 Thông báo thời gian làm việc mùa hè, Ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
99 Số: 13/KH-LN 24/03/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm chiến thắng Đồng Lộc"
100 Số: 14/KH-LN 01/04/2018 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi tin học trẻ năm học 2017 - 2018
TÌM KIẾM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây