STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 126/PGDĐT 18/09/2018 Tổ chức dạy thêm học thêm năm học 2018 - 2019
2 Số: 115/QĐ-PGDĐT; Số: 57/K 18/09/2018 Quyết định và kế hoạch kiểm tra năm học 2018 - 2019
3 Số: 120/PGDĐT 12/09/2018 Hướng dẫn công tác CNKH, SKKN năm học 2018 - 2019
4 Số: 118/PGDĐT-GDP9 12/09/2018 Hướng dẫn triển khai môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019
5 Số: 118/PGDĐT-GDPT 12/09/2018 Hướng dẫn dạy sử dụng, quản lý hồ sơ chuyên môn từ học năm 2018 - 2019
6 Số: 56/GM-PGDĐT 12/09/2018 Giấy mời họp Hiệu trưởng đầu năm
7 Số: 55/KH-PGDĐT 07/09/2018 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ QL, GV năm học 2018 - 2019
8 Số: 115/PGDĐT 07/09/2018 Hướng dẫn thực hiện thư viện trong trường học
9 Số: 1336/SGDĐT-KHTC 06/09/2018 Hướng dẫn các khoản thu năm học 2018 - 2019
10 Số: 1289/SGDĐT-VP 28/08/2018 HD khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019
11 Số: 1309/SGDĐT- CTTT 31/08/2018 Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về ATGT trong trường học
12 Số: 606/TB-UBND 31/08/2018 Phân công tham dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
13 Số: 941/UBND-VP 16/08/2018 Nâng cao chất lượng khuyễn học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập
14 Số: 1251/SGDĐT-CTTT 20/08/2018 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT
15 Số: 1289/SGDĐT-VP 28/08/2018 Hướng dẫn khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019
16 Số: 52/GM-PGDĐT 28/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 bậc mầm non
17 Số: 51/GM-PGDĐT 28/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp TH
18 Số: 110/PGDĐT 28/08/2018 Rà soát lại đường truyền internet và tập huấn phần mềm Smas 3.0
19 Số: 50/GM-PGDĐT-THCS 27/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS
20 Số: /BC-PGD 16/08/2018 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018
21 Số: 2180, 2181.... 16/08/2018 Thông báo, Qyết định, Kế hoạch tuyển đặc cách viên chức Mầm non và Tiểu học
22 Số: 109/PGDĐT 17/08/2018 Triển khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo
23 Số: 196/GM-UBND 17/08/2018 Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
24 Số:108 /BC-PGDĐT 17/08/2018 Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học"
25 Số: 139/GM-UBND 14/08/2018 Họp bàn công tác tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học và một số nội dung chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019
26 Số: 02/BCĐ-PCGD, XM 13/08/2018 Hướng dẫn công tác PCGD, XMC năm 2018
27 Số: 898/KH-UBND 10/08/2018 Kế hoạch hoạt động Y tế trường học, phòng chống bạo lực học đường năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
28 Số: 38/KH-PGDĐT 03/08/2018 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ CB, GV hè 2018
29 Số: 683-TB/TU 30/07/2018 Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy về kết quả rà soát việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu
30 Số: 1158/SGDĐT-GDPT 01/08/2018 Hướng dẫn công tác viết SKKN, đề tài NCKH năm học 2018 - 2019
31 Số: 96/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
32 Số: 2315/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019
33 Số: 1128/SGDĐT-TCKH 26/07/2018 Vận động đóng góp các khoản thu năm học 2018 - 2019
34 Số: 89/PGDĐT-TCCB 20/06/2018 Duyệt quỹ tiền lương có đến 01/07/2018
35 Số: 860/SGDĐT-VP 11/06/2018 Đấy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
36 Số: 83/PGDĐT-THCS 11/06/2018 Báo cáo thực hiện công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018...
37 Số: 81/TCCB-PGDĐT 28/05/2018 Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuổi năm học 2017 - 2018
38 Số: 79 /PGDĐT 23/05/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ cuối năm học2017-2018 và công tác hè năm 2018
39 Số: 25 /KH-PGDĐT 14/05/2018 Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
40 Số: 27 /GM-PGDĐT 15/05/2018 Giấy mời họp hiệu trưởng
41 Số: 69/PGDĐT 09/05/2018 Hoàn thành công tác tự đánh giá các trường học
42 Số: 65/PGDĐT-TCCB 08/05/2018 Duyệt nâng lương quý II năm 2018
43 Số: 63/ PGDĐT 04/05/2018 Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018
44 Số: 64/PGDĐT 04/05/2018 Phòng ngừa, ngăn chặn truyền bá đạo trái phép trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
45 Số: 62/PGDĐT-THCS 03/05/2018 Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2017 - 2018
46 Số: 55/PGDĐT; Số:17 /KH-PG 17/04/2018 Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (CV; KH)
47 Số: 52/PGDĐT 17/04/2018 Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
48 Số: 54/PGDĐT 17/04/2018 Rà soát đối tượng nhận học bổng của quỹ Thiện Tâm
49 Số: 887/QĐ-QBND 09/04/2018 Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức....
50 Số: 50 /PGDĐT 12/04/2018 Họp rà soát, đánh giá thực trạng việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây